Sändarens fäst på andra sidan ryggfenan.

Sändarens fäst på andra sidan ryggfenan.